Sõnamitmike loendaja ajalehtedes

Rakendus on eraldiseisvana leitav veebilehel: https://digilab.shinyapps.io/dea_ngrams/

Ülevaade

Tööriist võimaldab kuvada sõnade ja sõnamitmike sagedust läbi aja - st kui levinud oli mõni termin või fraas tekstikogus. Sõnamitmikeks ehk n-grammideks nimetatakse üksteise kõrval olevate sõnade kooslusi. Tekstikogu sisaldab endas 39 ajalehte 1850-2023 ja annab suhteliselt hea ülevaate Eesti meediaruumist selle aja vältel. Täpsemalt vaata sisu dokumentatsioonist.

Otsing

Tööriista kasutamiseks tuleb sisestada otsingusõna. Selle saab sisestada otsingukasti vasakul üleval. Mitmesõnalise otsingu tegemiseks kasutage tühikut, mitme erineva otsingu tegemiseks reavahetusklahvi ENTER (töötavad ka TAB ja koma). Otsida saab korraga kuni kaheksat mitmikku, mis koosnevad kuni kolmest sõnast.

Näiteks on võimalik otsida seal korraga sõna terevisioon ja sõnaühendit aktuaalne kaamera ilm. Otsingulahtri all saab valida, kas otsingut teostatakse muutmata tekstide peal, kus käänded ja pöörded on olemas või sõnade algvormide ehk lemmade seast. Esimese valiku puhul on võimalik leida sõnu on ja oli, kuid lemmatiseeritud tekstide puhul vaid sõna olema. Mitmesõnalise ühendi juures eralda sõnad tühikuga.

Otsingu tulemused

Otsingu tulemused kuvatakse paremale äärde. Kui graafik on tühi, siis otsitud sõna või sõnaühendit ei leitud. Vasakult saab muuta ka vaadeldavat ajaperioodi ning graafiku joone kõverust.

Graafikul kujutatakse otsinguterminite sagedust tuhande sõna kohta. Selline kuvamisviis aitab arvestada tekstikogu suuruse muutustega.

Otsingusõnade leidmine

Graafiku all on leitav tabel kõigi analüüsiks kriitilise piiri ületanud sõnade ja sõnaühenditega. Seda tabelit saab kasutada otsingusõnade leidmiseks. Tabelis on võimalik kasutada otsinguteks ka regulaaravaldisi. Tabelis tehtud otsingud ei mõjuta joonist.

Käivitamine

Rakendus võtab tavaliselt 10-15 sekundit, et laadida. Kui näete paremal all tabelit sagedate sõnadega, on rakendus käivitunud ja saate otsinguid teha.

Andmed

Tööriistas on koondatud suuremad lehed Rahvusraamatukogu kollektsioonidest. Valitud on Eestis ilmunud päevalehed ja kohalikud lehed, millel on olemas vähemalt viis digiteeritud aastakäiku. Kokku on neid 39 erinevat väljaannet. Täpsema ülevaate saab jooniselt all.

Töötlus

Digiteeritud materjalides on tihti vigu tähtede tuvastamisel. Mõned tähed on valesti loetud, mõned sõnad jaotatud tükkideks või mõned varjud paberil loetud sõnadeks. Selle jaoks, et vältida nende vigade mõju tulemustele, on analüüsidest jäetud kõrvale kõik sõnalaadsed üksused, mis sisaldavad endas ainult ühte tähte. Kõrvale on jäetud ka tähemärgid, mis ei ole tavaliselt eesti sõnades (sh nt jutumärgid, sidekriipsud, punktid, komad jne). Kõik suured tähed on muudetud väikesteks.

Sõnade ja sõnamitmike kokkuloendamisel on jäetud kõrvale haruldased sõnad, mille puhul sageduste analüüs ei ole mõistlik. Täpsemalt on jäetud kõrvale sõnad ja sõnamitmikud, mida esineb vähem kui 40 korda ühe kollektsiooni sees ja vähem kui 1000 korda kõigi kollektsioonide peale.

Lemmatiseerimisel on kasutatud EstNLTK (v 1.4.1) Pythoni teegi lemmatiseerimise vahendeid Vabamorf jt.

Ülevaade andmestikust

Hiirt punktide peal liigutades näeb lisainformatsiooni, väljaande täisnime andmebaasis, mitu numbrit sel aastal on ilmunud jne. Kuna joonisel on kokku pandud mitu eriliigilist andmestikku, pole igal lehel täit informatsiooni, ära on toodud see, mis oli kättesaadav.

Märkus

Tööriista valmimist on toetanud teadusprojekt EKKD72 "Tekstiainese kasutusvõimalused digihumanitaaria juhtumiuuringutes Eesti ajalehekollektsioonide (1850-2020) näitel". Tööriista arendab Rahvusraamatukogu digilabor.

Andmed on viimati uuendatud august 2023. Andmed ja kood on ligipääsetav OSF-is https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XHU2A.

Liitu Eesti Rahvusraamatukogu uudiskirjaga

  AVATUD
  RaRa väike maja
  E-R 10—20
  L 12—19
  P Suletud

  RaRa saatkond Solarises
  E-P     10—19
  KONTAKT

  Eesti Rahvusraamatukogu
  Narva mnt 11, 15015 Tallinn
  +372 630 7100
  info@rara.ee
  rara.ee

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram