67. Kreutzwaldi päevade konverents “Kilplasest ja kratist tehisintellektini: loodus, loovus ja tehnoloogia”

Eesti Kirjandusmuuseum
01.10.2023

Ürituse ametlik veebileht: https://www.kirmus.ee/et/tegevus/uritused/67-kreutzwaldi-paevade-konverents-kilplasest-ja-kratist-tehisintellektini-loodus

19.-20. detsembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis 67. Kreutzwaldi päevade konverents, millega tähistatakse ühtlasi Fr. R. Kreutzwaldi 220. ja Lydia Koidula 180. sünniaastapäeva.

Konverentsil "Kilplasest ja kratist tehisintellektini: loodus, loovus ja tehnoloogia" kutsume esinejaid arutlema teemadel, mis vaatlevad loovuse kanduvust suuliselt tasandilt kirjalikule, loodusliku nihkumist tehislikkuse poole, aga ka tehnoloogiaga seotud ohtude, hirmude ja võimaluste ning tehnoloogiast tulenevate eetikaküsimuste üle nii humanitaarias kui ka teistes valdkondades.

AJAKAVA:

Teisipäev, 19. detsember:

10.00–11.15  Avamine:

Piret Voolaid Eesti Kirjandusmuuseumi aasta 2023

Koostöölepingu allkirjastamine Eesti Kirjandusmuuseumi ja Kõrgema Kunstikooli Pallas vahel

Kõrgema Kunstikooli Pallas näituse “Kilplasest ja kratist tehisintellektini: loodus, loovus ja tehnoloogia” avamine

11.15–12.15 Peaettekanne: Mark Fišel: Väheste ressurssidega soome-ugri keelte keeletehnoloogia: milleks ja kuidas?

12.15–13.15 Lõuna

13.15–14.45 I paneel:

Helen Eenmaa: Personaliseeritud, automatiseeritud, õiglane maailm

Tõnis Parksepp: "Kalevipoja" algupärast ehk mida tehisintellekt (veel) ei mõista

 Marin Laak: Kalevipoja hobune: tehistaibuga uudismaal

14.45–15.00 Kohvipaus

15.00–16.00 II paneel:

Anu Raudsepp: Eestlaste minevikukäsitluse muutused eepose “Kalevipoeg” trükiväljaannetes ja tõlgetes

Sirje Olesk: Kreutzwaldi ja Koidula kirjavahetuse kontekst

16.00–16.30 Ivar Ivaski stipendiumi väljakuulutamine

16.30–16.45 Kohvipaus

16.45–17.25 esitlused:

1. “Armas hiilgav laulik”. Ivar Ivaski ja Marie Underi kirjavahetus 1957–1958. - Litteraria. Eesti kultuuriloo allikmaterjale, vihik 28. Toimetaja Tiina Saluvere, saatesõna Tiina Ann Kirss ja Marin Laak. EKM Teaduskirjastus, 2023. - Esitleb Tiina Ann Kirss

2.”Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ja Lydia Koidula kirjavahetus 1867–1873” 2., täiendatud ja parandatud trükk 1962. a väljaandest. Toimetanud Mart Lepik (1962), Kanni Labi (2023). - Esitleb Kanni Labi

3. Methis 31-32, 25. köide, ingliskeelne kaksiknumber "Translation and Literary Multilingualism".

 Külalistoimetajad Daniele Monticelli, Maris Saagpakk ja Anna Verschik. - Esitleb Maris Saagpakk

4.  “Inimesed muutuvas ajas. Kuuendat põlve õpetaja” EKM Teaduskirjastus 2023. - Esitleb Jaan Ross

5.  " Lükata-tõmmata, hargiga-roobiga" Jaan Rand, Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 16. - Esitleb Natali Ponetajev

Kolmapäev, 20. detsember:

10.00–11.00 Peaettekanne: Jaan Aru: Loovus tehisaru ajastul

11.00-11.15 Kohvipaus

11.15 - 13.15 I paneel:

Andres Karjus: Suured keelemudelid tekstianalüütika kontekstis

Kadri Vider: Kuidas me suhtleme tehistaibuga?

Andrus Tins: Tehistaip – kas inspiratsiooni või hirmude allikas? Eesti veebikogukondade lood tehisintellekti teemadel

Vivian Puusepp: Kes on selle teksti autor? Tehisintellekti rollist tekstiloomes lähtuvalt laiendatud vaimu lähenemisest

13.15–14.15 Lõuna

14.15–15.45 II paneel:

Janika Oras, Žanna Pärtlas, Tanel Torn, Mari Kaisel, Hans-Gunter Lock: Seto mitmehäälse laulu digiõppevahendi loomine: lähtekohad ja esmased lahendused

Triinu Pihus: Tehisintellekti võimalused ja väljakutsed hariduses

Olha Petrovich: Artificial Intelligence and Lydia Koidula’s Creativity: Opportunities and Challenges in the Digital Educational Environment

15.45-16.00 Kohvipaus

16.00–17.15 III paneel:

Inna Lisniak: Preservation and transformation of Ukrainian folklore in the conditions of war 2022

Kristi Metste, Riina Raudson: Heinrich Rosenthali perekonnaalbum kui kultuuriloo allikas ja artefakt

Klaus-Amandus Jõgi, Ave Goršič: Kuidas treenida Kreutzwaldi?

KAVA JA TEESID: >>>

Konverentsi kannab üle ka KirmusTV

Info: Ave Goršič,  ave.gorsic@kirmus.ee

Liitu Eesti Rahvusraamatukogu uudiskirjaga

  AVATUD
  RaRa väike maja
  E-R 10—20
  L 12—19
  P Suletud

  RaRa saatkond Solarises
  E-P     10—19
  KONTAKT

  Eesti Rahvusraamatukogu
  Narva mnt 11, 15015 Tallinn
  +372 630 7100
  info@rara.ee
  rara.ee

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram