Eesti märksõnastik EMS

"Eesti märksõnastik" (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

Märksõnastikku uuendatakse jooksvalt,  sellega tegeleb EMSi toimetus.

EMSi märksõnu kasutatakse

- e-kataloogis ESTER
- Eesti artiklite andmebaasis ISE
- rahvusbibliograafia andmebaasis ERB

- rahvaraamatukogude koondkataloogis URRAM
- raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS kasutavates raamatukogudes
- mitmel pool mujal.
Rahvaraamatukogudes ja kooliraamatukogudes on „Eesti märksõnastiku“ kasutamine teavikute märksõnastamiseks töökorralduse juhenditega kohustuslikuks tehtud.

EMSi maht on ligikaudu 61 000 märksõna ja äraviiteterminit (sünonüümi). Täpse ülevaate annab leht „EMS arvudes“. Märksõnastik sisaldab ka kohanimesid, kuid ei sisalda isikute, asutuste ega organisatsioonide nimesid. Märksõnastikku tehtavad muudatused kajastuvad EMSis reaalajas.

Märksõnastikku haldab ELNET Konsortsium, vastutusvaldkonnad on jagatud raamatukogude vahel.

EMS on veebis tasuta kättesaadav. Kokkuleppel ELNET Konsortsiumiga võib EMSi andmestikku ja tarkvara kasutada infosüsteemide arendamisel.

Vorming: Masinloetav MARC21
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=M&sona=[otsingusõna]
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=M&sona=kaubamärgid

Vorming: Inimloetav MARC21:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=i&sona=[otsingusõna]
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=i&sona=kaubamärgid

Vorming: MarcXML:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=X&sona=[otsingusõna]
Näidispäring:https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=X&sona=kaubamärgid

Vorming: Mitmesõnalised märksõnad:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=[otsingusõna]+[otsingusõna]
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=asutuste+arhiivid

Kõik stringi sisaldavad märksõnad (kärpemärk %):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=%[otsingusõna]%
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=%arhiiv%

Vorming: Marc21 (Authority) masinloetavas formaadis (vt https://www.loc.gov/marc/specifications/):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/id/[märksõna ID]#marc21
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#marc21

Vorming: Marc21 inimloetavas formaadis (Marc21-I):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/id/[märksõna ID]#marc
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#marc

Vorming: MarcXML formaadis (vt http://www.loc.gov/standards/marcxml/):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/id/[märksõna ID]#xml
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#xml

Kui ID on mittesobival kujul, on vastus „Sõnu ei leidu“:
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/midaiganes#marc21
Kui ID on sobivas formaadis, aga sellist ID-d ei leidu või on sõna kustutatud, on vastus 0

Vorming: Masinloetav Marc21:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=[ID]&vorming=M
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=M

Vorming: Inimloetav Marc21:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=[ID]&vorming=I
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=I

Vorming: MarcXML:
Päringu süntaks: http://ems.elnet.ee/teenus.php?id=[ID]&vorming=X
Näidispäring: http://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=X

Väli (v.a 00X väljad) koosneb välja numbrist, kahest indikaatoripositsioonist ja alamväljadest andmesisu jaoks. Tühja indikaatoripositsiooni tähistab kaldkriips. Alamvälja tähis koosneb märgist $ ja mingist tähest või numbrist. Siin tutvustatakse lühidalt olulisemaid elemente, täpsemalt vt https://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html

LDR leader, nt 00000nza2200000n%00
001 kontrollnumber, milleks on EMS ID, nt EMS167171
003 kontrollnumbri andja kood ErEMS
008 püsipikkusega väli mitmesuguse kodeeritud info jaoks,6 esimest kohta näitavad kirje koostamise aega aakkpp, nt 130823|n|anznnbabn||n|

040 kirje koostamise andmed, ei varieeru: $aErEMS$best$cErEMS$fems
072 7 EMSi valdkonna number, kuhu sõna kuulub, ja EMSi kood, nt $a53$2ems
Väli võib korduda
150 normitud teemamärksõna, nt $ainfokeskkond
151 normitud kohamärksõna, nt $aAbja-Paluoja
155 normitud vormimärksõna, nt $aõigusaktid

450, 451, 455 äraviiteterminid (sünonüümid) normitud märksõnadele, nt
450 $ainforuum; 451 $aAbja; 455 $anormatiivaktid

450, 451, 455 9 ingliskeelsed vasted, nt 450 9 $ainformation environment;
451 9 $aNarva river; 455 9 $alegal acts

550, 551, 555 seotud märksõnad ja nende URI-d alamväljal $0
$wg – laiem termin
$wh – kitsam termin
$w puudub – muu tähenduslik seos
nt
150 $aalalõualuu
450 $amandibula
450 9$amandible
550 $wg$alõualuud$0https://ems.elnet.ee/id/EMS029481
550 $wh$aalalõuapõnt$0https://ems.elnet.ee/id/EMS149978
550 $aalalõualiiges$0https://ems.elnet.ee/id/EMS147267

670 allikas, nt $aRegio Eesti Teede Atlas, Regio, 1998.
680 seletus alamvälja tähisega $i, nt $iIsikute, organisatsioonide ja süsteemide kogum, milles kogutakse, töödeldakse ja levitatakse infot. Hõlmab ka informatsiooni ennast.

Sõnastik uueneb pidevalt ja on alla laetav nii MARC21, MARCXML formaadis.

Masinloetav Marc21: link

Inimloetav Marc21: link

MarcXML: link

Liitu Eesti Rahvusraamatukogu uudiskirjaga

  AVATUD
  RaRa väike maja
  E-R 10—20
  L 12—19
  P Suletud

  RaRa saatkond Solarises
  E-P     10—19
  KONTAKT

  Eesti Rahvusraamatukogu
  Narva mnt 11, 15015 Tallinn
  +372 630 7100
  info@rara.ee
  rara.ee

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram