Andmestike ülevaade

Digilaboris on hetkel esitatud peamiselt Eesti Rahvusraamatukogu digikollektsioonide põhjal loodud metaandmestikud. Lisaks on digilaboris Eesti Märksõnastiku andmed ning tulevikus lisatakse teisigi kultuuripärandi andmestikke.

RaRa andmestikud jaotuvad kolmeks suuremaks osaks: Digiarhiiv DIGAR, Digiteeritud Eesti Artiklid DEA ja Eesti Rahvusbibliograafia. DIGAR sisaldab endas erisuguseid andmeid, nt raamatuid, perioodikat, maakaarte, noodilehti, postkaarte. DEA sisaldab peamiselt ajalehetekste, aga ka uuemat perioodikat. Eesti Rahvusbibliograafia sisaldab metaandmeid Eestis ilmunud või Eestiga seotud trükipublikatsioonide kohta. Andmestikud on jaotatud temaatiliselt. Digilabori andmestikud on loodud võimaldamaks vahetut ligipääsu digikollektsioonide kasutajaliidese taga olevatele andmetele. Andmestikke ning nendega seonduvat infot täiendatakse jooksvalt.

Digilaboris olevaid metaandmeid võib kasutada vastavalt Creative Commonsi litsentsile CC0 1.0. CC0 litsents tähendab, et tegu on avalikku omandisse antud andmetega. Andmeid võib kopeerida, töödelda, muuta ja jagada nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel. Eesti Rahvusraamatukogule kui andmestiku autorile viitamine ei ole sealjuures kohustuslik, aga me palume lahkelt seda teha, kui te andmeid või nendel põhinevat tööd jagate.

Eesti Rahvusbibliograafia

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB (https://www.ester.ee/search~S95*est) registreerib andmeid rahvusteavikute kohta. Rahvusteavikutena käsitletakse:

 • Eestis avaldatud väljaandeid olenemata keelest, andmekandjast ja ilmumisajast; 
 • välismaal avaldatud eestikeelseid väljaandeid; 
 • eesti autorite ning Eestit ja eestlasi käsitlevaid välismaal avaldatud võõrkeelseid väljaandeid (Estonica kollektsioon). 

Andmebaasi haldab Eesti Rahvusraamatukogu, kes täidab rahvusbibliograafia uurimise ja loetlemise ülesannet Eestis vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusele, Säilituseksemplari seadusele ja Rahvusraamatukogu põhikirjale. ERB-i koostamise põhimõtted on fikseeritud dokumendis Rahvusbibliograafia koostamise alused. Andmebaasi täiendatakse uute andmetega pidevalt, kuid mitte harvemini kui üks kord nädalas.

Registreerimise käigus koostatakse igale väljaandele detailne, teavikus avaldatud andmetele tuginev kirjeldus, mis sisaldab pealkirja, väljaandmise eest vastutavate isikute ja organisatsioonide andmeid, kirjastuse ja trükikoja andmeid, trükikorduse andmeid, füüsilist kirjeldust (leheküljed, mõõdud jne) ning kuuluvust mõnda sarja. Täiendavalt lisatakse juurde otsitunnused – märksõnad, liigiindeksid ning seotud isikute ja organisatsioonide normitud nimekujud.

Kõik andmed vastavad rahvusvahelistele standarditele:

 • ISBD (International Standard Bibliografic Description) – kirjeldavad andmed;
 • AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2) – otsitunnused;
 • UDC (Unversal Decimal Classification) – liigiindeksid;
 • MARC21 – kasutusel andmevahetusvorminguna.

ERB-i avaandmed on jaotatud teavikulaadide järgi rühmadesse: raamatud, perioodika (ajakirjad, ajalehed, jätkväljaanded), kaardid, noodid, videosalvestised, helisalvestised, piltteavikud ning multimeediaväljaanded. Sealjuures on andmed raamatute kohta jaotatud kolmeks – eestikeelsed, muukeelsed ja vabakasutuses olevad raamatud. Eraldi on kättesaadavad ka Eesti rahvusbibliograafia isikute ja kollektiivide andmed.

ERB-i metaandmed on kättesaadavad läbi OAI-PMH protokolli MARC21XML vormingus ning Zenodo repositooriumis TSV formaadis. Andmemahu vähendamiseks ja loetavuse suurendamiseks on detailsete MARC21XML failide teisendamisel TSV failiformaati vaikimisi eemaldatud kõik väljad, mis on tühjad vähemalt 90% kirjete puhul.

Rahvusraamatukogu digiarhiiv DIGAR

DIGAR (https://www.digar.ee) on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti PDF või EPUB, pildimaterjalil JPEG ja helisalvestistel WAV. Digilaboris olevad DIGAR-i metaandmed tehakse kättesaadavaks EDM vormingus (Europeana Data Model) läbi OAI-PMH protokolli, mis on teisendatud ka TSV ning JSON failiformaatidesse.

DIGAR Eesti artiklid DEA

DIGAR Eesti artiklid (https://dea.digar.ee) pakub juurdepääsu suurele osale läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017. aastast ilmuvatele ajakirjadele ja jätkväljaannetele, mis on registreeritud aastaväljaandes „Eesti rahvusbibliograafia. Perioodika“.

Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud.

Kasutajatele on võimaldatud juurdepääs 2014. aastast ilmunud ajalehtedele, 2017. aastast ilmunud ajakirjadele ja jätkväljaannetele, ning osaliselt ka vanematele ajalehtedele. Portaali täiendatakse iga päev. Vanemad ajalehed (1821–2013) lisatakse nimetuse haaval vastavalt konverteerimiskavale.

DIGAR Eesti artiklid ajakirjade metaandmed tehakse kättesaadavaks läbi OAI-PMH protokolli ja on esitatud MARC21XML vormingus. Digiteeritud ajalehtede täistekstid ning metaandmed on kättesaadavad JupyterLab keskkonnast.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Liitu Eesti Rahvusraamatukogu uudiskirjaga

  AVATUD
  RaRa väike maja
  E-R 10—20
  L 12—19
  P Suletud

  RaRa saatkond Solarises
  E-P     10—19
  KONTAKT

  Eesti Rahvusraamatukogu
  Narva mnt 11, 15015 Tallinn
  +372 630 7100
  info@rara.ee
  rara.ee

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram